produkcja jabłek i soków owocowych - gospodarstwo sadownicze Monika Bankiewicz
W zgodzie z naturą

Przycinanie drzew w sadzie, to bardzo ważne zadanie. Jest to jedna z tych operacji, która pociąga za sobą kolejne. W tym przypadku jest to konieczność zagospodarowania pozostałych resztek, czyli ściętych gałęzi.


W naszym gospodarstwie wykorzystujemy prasę belującą. Jes to maszyna, która zwija gałęzie pozostałe po cięciu drzew w bele (baloty). Bele te, po wysuszeniu, mogą być bezpośrednio spalane w odpowiednich kotłach lub piecach na biomasę. Innym sposobem wykorzystania bel może być ich rozdrabnianie z przeznaczeniem na produkcję brykietów lub peletów, które spala się w kominkach lub w standardowych piecach na biomasę. Proces belowania gałęzi jest całkowicie zmechanizowany, nie jest jednak w pełni zautomatyzowany. Sterowanie funkcjami maszyny leży w gestii operatora ciągnika. Po nastawieniu maszyny na odpowiedni stopień zgniotu, maszyna po uformowaniu balotu daje sygnał operatorowi, że jest on już gotowy do obwiązania sznurkiem. Z komory prasy wychodzi gotowy balot, który pozostawiany jest na podłożu

 


Fachowe dradztwo
Nasze Gospodarstwo korzysta z fachowego doradztwa instytucji oraz osób prywatnych.
Nowe Technologie
System nawadnienia podkoronowego - woda dostarczana jest przez minizraszacze, czego efektem jest zwilżenie większej powierzchni gleby pod drzewami.
Grupa Skowronki
Gospodarstwo Tomasza Bankiewicza jest jednym z 24 wchodzących w skład Grupy Skowronki. Gospodarstwa te zlokalizowane są w okolicach Belska Dużego i oddalonego o prawie 70 kilometrów Komorowa.
Produkcja soków naturalnie tłoczonych NTS
W roku 2012 Gospodarstwo Sadownicze MB uruchomiło produkcję naturalnie tłoczonych soków (NTS) owocowych.
Gospodarstwo dzisiaj
Obecnie gospodarstwo ma 36 ha, z czego na około 24 ha znajdują się owocujące jabłonie, natomiast na pozostałym areale są szkółki, lasy oraz ziemia do rekultywacji pod sad.  

  


Zobacz jak wyglądają sady jabłkowe o różnych porach roku

Zima

Zima

Jesień

Jesień

Lato

Lato

Wiosna

Wiosna