produkcja jabłek i soków owocowych - gospodarstwo sadownicze Monika Bankiewicz
Gospodarstwo

We wsi Komorów koło Skrzynna przy trasie Radom - Przysucha sadów jest niewiele i są prowadzone ekstensywnie. Sporo jest tam także nieużytków sadowniczych. Starych sadów się nie karczuje, gdyż nadal dochody z nich osiągane są większe niż z upraw rolnych, szczególnie, kiedy cena jabłek przemysłowych jest wysoka. Wśród tych wąskich działek znajduje się jednak również jedno z najlepszych gospodarstw sadowniczych w tym rejonie.

Historia Gospodarstwa
Janusz Bankiewicz przejął gospodarstwo od swojego ojca w 1960 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosiła wtedy 8 hektarów.
Gospodarstwo dzisiaj
Obecnie gospodarstwo ma 36 ha, z czego na około 24 ha znajdują się owocujące jabłonie, natomiast na pozostałym areale są szkółki, lasy oraz ziemia do rekultywacji pod sad.  
Fachowe dradztwo
Nasze Gospodarstwo korzysta z fachowego doradztwa instytucji oraz osób prywatnych.
W zgodzie z naturą
Przycinanie drzew w sadzie, to bardzo ważne zadanie. Jest to jedna z tych operacji, która pociąga za sobą kolejne. W tym przypadku jest to konieczność zagospodarowania pozostałych resztek, czyli ściętych gałęzi.
Nowe Technologie
System nawadnienia podkoronowego - woda dostarczana jest przez minizraszacze, czego efektem jest zwilżenie większej powierzchni gleby pod drzewami.
Grupa Skowronki
Gospodarstwo Tomasza Bankiewicza jest jednym z 24 wchodzących w skład Grupy Skowronki. Gospodarstwa te zlokalizowane są w okolicach Belska Dużego i oddalonego o prawie 70 kilometrów Komorowa.
Produkcja soków naturalnie tłoczonych NTS
W roku 2012 Gospodarstwo Sadownicze MB uruchomiło produkcję naturalnie tłoczonych soków (NTS) owocowych.

  


Zobacz jak wyglądają sady jabłkowe o różnych porach roku

Zima

Zima

Jesień

Jesień

Lato

Lato

Wiosna

Wiosna